banner 2022-08-26
banner-2022-05-25-3d
banner-2022-05-25-2d
 • Aragatnaşykda takyk diagnostika

  Aragatnaşykda takyk diagnostika

  Esasy laboratoriýa takyklygy
  CV≤5%
  hs-cTnI ≤0.006ng / ml
  Netijeler 15 minutda
 • Gaty innowasiýa

  Gaty innowasiýa

  Köpugurly monjuk bölünişi
  Akylly ýeke foton sanamak moduly
  Uzakdan hyzmat etmek we kämilleşdirmek
  Programma üpjünçiligi immunoassaýy kesgitleýär
  Awtomatiki optiki gözden geçirmek
 • Bütin zynjyry dolandyryp bolýar

  Bütin zynjyry dolandyryp bolýar

  Stokarky öndürilen bölekleri goşmak bilen bir nokatly hyzmat,
  gurallary özleşdirmek,
  reagent ösüşi,
  OEM we CDMO we ş.m.
 • 5A önüm

  5A önüm

  Islendik wagt
  Islendik ýer
  Her kim
  Amatly
  Takyklyk

Önümler

 • Illumaxbio, global ideg nokady bolmak üçin hemişe çalyşýar.
Koprak oka
 • gaýybana

Kompaniýa hakda

2018-nji ýylyň awgust aýynda esaslandyrylan “Illumaxbio”, esasy innowasiýa we kliniki üçin tygşytly kliniki immunoassaý we molekulýar anyklaýyş ulgamlary arkaly ähli zynjyr gözegçiligini gazanmagy maksat edinýär.Illumabio ýakyn 10 ýylda global in vitro diagnoz segmentinde täzelikçi bolmaga çalyşýar.

“Illumaxbio” -ny esaslandyryjy topar köp ýyllap güýçli gözleg we ösüş ukyby we senagatlaşma ukyby bilen IVD pudagynda işleýär.Coreokarky esasy komponentleri döwmek, iň täze tehnologiýany birleşdirmek we bazaryň takyk ýerleşmegi bilen, köp ugurly bäsleşige ýetýäris we müşderilere 5A (Islendik wagt, islendik ýer, islendik adam, amatly, takyklyk) önümleri hödürleýäris.

Koprak oka

Habarlar

Taryh

“Illumaxbio” -ny esaslandyryjy we baş direktory Sinpeng Zhangan, Sian Jiao Tong uniwersitetinden BMEE, Hytaýyň elektron ylym we tehnologiýa uniwersitetinden MBA aldy.IVD gözleg we önümçilik bilen 20 ýyl bäri meşgullanýar.Esasy topar in vitro anyklaýyş we gözleg karýerasyny 2006-njy ýyldan başlaýarlar, CLIA ulgamynda, akym sitometriýasynda, laboratoriýa awtomatlaşdyryşynda, kliniki himiýa analizatorynda we ş.m. tejribeli, dünýä bazary üçin innowasion IVD önümlerini ösdürmäge çalyşýarlar.