• sahypa_banner

Biz hakda

IMG_8665

Biz kim we näme edýäris

Takyk anyklaýyş diagnostikasynyň täzelikçisi “Illumaxbio”, laboratoriýa takyklygy we ulanmaga taýyn reagentleri bolan 10 dýuýmlyk ýokary CLIA ulgamyny lumilit 8-i işe girizýär.Şeýle hem, OEM & ODM çözgütlerini we ýürek, çişme, önelgelilik, tiroid we çiş bellikleri ýaly giňişleýin synaglary hödürleýäris.

Dörediji topar güýçli gözleg we ösüş ukybyna we senagatlaşma ukybyna eýe bolan IVD pudagynda 20 ýyl töweregi wagt bäri işleýär.“Illumaxbio”, Çengdu halkara lukmançylyk şäherinde 4000 inedördül metre golaý senagatlaşma bazasyna eýedir we häzirki wagtda üç tehnologiýa platformasyny işleýär, ýagny Awtomatlaşdyrylan CLIA ulgamy, Awtomatlaşdyrylan Multiplex Immunoassay ulgamy we laboratoriýa awtomatizasiýasy.

Esasy akym komponentlerini döwmek, iň täze tehnologiýany birleşdirmek we bazaryň takyk ýerleşişi bilen dünýädäki hyzmatdaşlary 5A anyklaýyş ulgamy bilen üpjün edýäris.(5A —— Islendik wagt, islendik ýerde, islendik adam, amatly, takyklyk)

Illumaxbio, global ideg nokady bolmak üçin hemişe çalyşýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Patentler products Önümlerimiz patentlenen.
Tejribeli O OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribe.
Şahadatnamalar CE 60+ CE şahadatnamalary.
Hil kepilligi : 100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy, 100% material barlagy we 100% funksional synag.
Hyzmatdan soň site 24 sagat ýerinde ýa-da satuwdan soň onlaýn hyzmat we yzygiderli tehniki taýýarlyk beriň.
Berilýän goldaw technical Tehniki maglumatlary we okuw goldawyny yzygiderli beriň.
Häzirki zaman önümçilik zynjyry: (GMP) 100,000 arassa otag

IMG_8665

Medeniýetimiz

Görüş
Global POCT täzelikçisi bolmak

Wezipe
Aragatnaşykda takyk diagnostika
5A—— Islendik wagt.Islendik ýer.Her kim.Amatly.Takyklyk

Gymmatlyklar
Kliniki gymmatlyklara we kliniki zerurlyklara üns beriň
Ygtybarlylygy sebäpli, ynanmagy saýlaň;ynam sebäpli, bu ýönekeý
Bu günki iň gowy çykyş ertiriň esasy
Indi ýok bolsa, haçan?Men däl bolsam, kim?
Gowy gelejek üçin Win-win hyzmatdaşlygy

Zawod / ofis gurşawy

Reagent

jhgfuyyt

jhguyi

Seresap nokady

CLIA

ROOM- (2)

jhgfi

rghfdjpg

Taryh

“Illumaxbio” -ny esaslandyryjy we baş direktory Sinpeng Zhangan, Sian Jiao Tong uniwersitetinden BMEE, Hytaýyň elektron ylym we tehnologiýa uniwersitetinden MBA aldy.

IVD gözleg we önümçilik bilen 20 ýyl bäri meşgullanýar.
Esasy topar in vitro anyklaýyş we gözleg karýerasyny 2006-njy ýyldan başlaýarlar, CLIA ulgamynda, akym sitometriýasynda, laboratoriýa awtomatlaşdyryşynda, kliniki himiýa analizatorynda we ş.m. tejribeli, dünýä bazary üçin innowasion IVD önümlerini ösdürmäge çalyşýarlar.
▶ 2006 IVD karýerasy başlandy
▶ 2018 Illumaxbio döredildi
▶ 2019 Doly POCT CLIA ulgamy işlenip düzüldi
▶ 2020 Chengdu.Wenjiang önümçilik bazasy açyldy
21 2021 Lumiflx 16, lumilit 8 NMPA tarapyndan tassyklanan, iň kiçi CLIA ulgamy.
22 2022 60+ CE bir dozaly himiluminesensiýa reagentleriniň şahadatnamasy