• sahypa_banner

Kompaniýa habarlary

 • Medlabdaky illumax 2023 |lumilite8 Dubaýda şöhle saçýar

  Medlabdaky illumax 2023 |lumilite8 Dubaýda şöhle saçýar

  Medlab Eastakyn Gündogar 2023, 2023-nji ýylyň 6-9-njy fewraly aralygynda BAE-nyň Dubaýdaky Bütindünýä Söwda Merkezinde üstünlikli geçirildi. Dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen sergiler bu ýere dürli ösen tehnologiýalary we önümleri görkezmek üçin ýygnandylar. lukmançylyk barlaghanalary, al ...
  Koprak oka
 • Medlab Eastakyn Gündogar 2023 |Illumax bilen Dubaýda tanyş

  Medlab Eastakyn Gündogar 2023 |Illumax bilen Dubaýda tanyş

  Illumax bilen Dubaýda tanyş!“Illumax” topary, Medlab Middleakyn Gündogar 2023-de Z2 stendinde sizi garşy almak isleýär.2050-nji ýylyň 6-9-njy fewralynda Dubaýyň Dünýä söwda merkezinde D50.Geliň we Illumax-yň giňişleýin POCT anyklaýyş çözgüdini öwreniň!Medlab Middleakyn Gündogar 2023-de, görmäge garaşyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Haýwanlary anyklamagyň täze güýji

  Haýwanlary anyklamagyň täze güýji

  2022-nji ýylyň 2-nji noýabryndan 4-nji noýabry aralygynda Sýamen halkara konwensiýa we sergi merkezinde 14-nji gündogar we günbatar ownuk haýwan weterinariýa maslahaty üstünlikli geçirilýär!“Illumax”, bir dozaly reagent zolaklar we sarp edilýän materiallar “Lumilite V8” bilen bilelikde A3 zalyň D7 stendinde ilkinji gezek özüne çekdi ...
  Koprak oka
 • CACLP 2022 |Uly mähelle bilen ajaýyp gutarmak

  CACLP 2022 |Uly mähelle bilen ajaýyp gutarmak

  Hytaý kliniki laboratoriýa tejribe sergisiniň (CACLP) 19-njy neşiri 2022-nji ýylyň 28-nji martynda Nançang şäherindäki Nançang Grenlandiýa halkara sergi merkezinde üstünlikli netijä geldi.In vitro anyklaýyş pudagynda dünýäde öňdebaryjy sergi hökmünde 19-njy CACLP özüne çekdi ...
  Koprak oka
 • CACLP 2022 |“Illumaxbio” Nançangda ilkinji gezek çykyş eder!

  CACLP 2022 |“Illumaxbio” Nançangda ilkinji gezek çykyş eder!

  CACLP 2022 stend No. B1-1213 2022.10.26 ~ 10.28 NanChang Grenlandiýa halkara sergi merkeziniň emeli hemra duşuşygy Global Ultrasmall CLIA nokat-ideg ulgamynyň metbugat konferensiýasy we hyzmatdaş konferensiýasy Dünýädäki ilkinji doly awtomatiki bir dozaly suwuk çip ulgamynyň metbugat konferensiýasy 2022.10.27 Nan ...
  Koprak oka
 • “Illumaxbio ultra kiçijik himiluminesensiýa ulgamy lumilit 8” 2022 AACC sergisinde görkezildi

  “Illumaxbio ultra kiçijik himiluminesensiýa ulgamy lumilit 8” 2022 AACC sergisinde görkezildi

  22 2022AACC News Express 26 26-28-nji iýul aralygynda Illumaxbio Amerikanyň Kliniki Himiýa Assosiasiýasy 2022 kliniki laboratoriýa sergisinde görkezildi.2022-nji ýyldaky AACC kliniki laboratoriýa sergisinde 100-den gowrak ýurtdan we sebitden 781 sergä gatnaşdy we 246,700 arassa inedördül metr meýdany eýeledi.Offi görä ...
  Koprak oka
 • @ 2022 AACC Illumaxbio Lumilite 8-Daşary ýurtlarda ilkinji görnüşini görkeziň

  @ 2022 AACC Illumaxbio Lumilite 8-Daşary ýurtlarda ilkinji görnüşini görkeziň

  74-nji AACC ýyllyk ylmy ýygnak we kliniki laboratoriýa sergisi 2022-nji ýylyň 26-njy iýulyndan 28-nji iýuly aralygynda Çikagodaky Makkormik ýerinde geçiriler. 1949-njy ýylda döredilen AACC - kliniki laboratoriýa Expo bu ugurdaky iň uly we ýokary hilli ýyllyk çäre.Her ýyl Un şäheriniň dürli şäherlerinde geçirilýär ...
  Koprak oka
 • Gutlaýarys!Illumaxbio milli ylym we tehnologiýa KOK-laryň maglumatlar bazasyna saýlandy

  Gutlaýarys!Illumaxbio milli ylym we tehnologiýa KOK-laryň maglumatlar bazasyna saýlandy

  Gowy täzelik!2021-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Ylym we Tehnologiýa ministrliginiň fakel ýokary tehnologiýa senagatyny ösdürmek merkezi, 2021-nji ýylda Siçuan welaýatynda 13-nji ylmy we tehnologiki kiçi we orta kärhanalaryň (KOK) sanawyny çykardy. Illumaxbio üstünlikli saýlandy ...
  Koprak oka
 • Gowy täzelik!Illumaxbio-nyň awtomatlaşdyrylan CLIA ulgamy satylýar!

  Gowy täzelik!Illumaxbio-nyň awtomatlaşdyrylan CLIA ulgamy satylýar!

  2021-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Illumaxbio-nyň awtomatlaşdyrylan CLIA ulgamy (lumiflx16, lumiflx16s, lumilite8, lumilite8s) Siçuan lukmançylyk önümleri administrasiýasy (SMPA) tarapyndan lukmançylyk enjamlaryny hasaba alyş şahadatnamasy (MDRC) bilen sylaglandy.Lukmançylyk enjamlaryny hasaba alyş şahadatnamasy, goldaýanlary aňladýar ...
  Koprak oka
 • Multiplex Immunoassay ulgamy SMPA-nyň ýörite tassyklama prosedurasyna girýär

  Multiplex Immunoassay ulgamy SMPA-nyň ýörite tassyklama prosedurasyna girýär

  Illumaxbio, 11-nji noýabrda Siçuan lukmançylyk önümlerini dolandyryş administrasiýasynyň CMDE-den (Lukmançylyk enjamlaryna baha bermek merkezi) habarnamany aldy we Illumaxbio-nyň awtomatiki köpsanly immunoassaý ulgamynyň vitro diagnostikasynyň ýörite gözden geçiriş prosedurasyna laýyklykda gözden geçirilip bilinjekdigi bilen ylalaşdy ...
  Koprak oka