• sahypa_banner

Habarlar

degip geçýän takyk diagnostika

Medlab Eastakyn Gündogar 2023, 2023-nji ýylyň 6-9-njy fewraly aralygynda BAE-nyň Dubaýdaky Bütindünýä söwda merkezinde üstünlikli geçirildi.Dünýäniň 40-dan gowrak ýurtlaryndan we sebitlerinden gelen sergiler bu ýere ýygnanyp, lukmançylyk barlaghanalary pudagynda dürli ösen tehnologiýalary we önümleri görkezmek üçin sergä gatnaşyjylara innowasiýa tehnologiýasynyň güýjüni öňküsi ýaly başdan geçirmäge mümkinçilik berdi.

ýekeje doza

illumax

“Illumax” -yň 2023-nji ýyldaky ilkinji sergisi hökmünde, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen myhmanlary garşylamaga we IVD pudagynda soňky täzelikleri ara alyp maslahatlaşmaga gowy taýýarlyk görýäris we begenýäris.

POCT CLIA ulgamy

“Illumax” Dubaýyň Bütindünýä söwda merkeziniň Z2.D50 stendinde iň meşhur önümi - “lumilite8” awtomatlaşdyrylan ýeke dozaly “Chemiluminescence Immunoassay” analizatoryny görkezdi.

 

PEENDASY

Örän takyklyk: CV≤5%
Mysal görnüşleri: tutuş gan / plazma / serum nusgalaryny işlediň, nusga taýýarlygy ýok, el bilen eritme ýok.

Çalt öwrüm wagty: 15 minutyň içinde bir wagtyň özünde 8 synag we sagatda 32 synag geçirip biler.
Çeýeligi: haýsydyr bir pikiri ýerine ýetiriň - her gezek 1-den 8-e çenli synag.
Giň menýu: bir synaga taýýar formatda 100-den gowrak parametr bar.
Lighteňil agram: bary-ýogy 12kg.
Talap boýunça synag: 1 näsag, 1 synag, 1 netije, ulanmaga taýyn reagentler.
Bahasy täsirli: suwuklyk ýok, sarp edilmeýär, göteriji ýok, iň az hyzmat.

Awtomatlaşdyrylan köpsanly immunoassaý ulgamy 1

Medlab 2023-e syýahat, täze önümimiz P16 Awtomatlaşdyrylan Multiplex Immunoassay Ulgamyny hem hödürledik.Täze önüm, durmak üçin köp sanly müşderiniň ünsüni özüne çekdi.

Dubaýda uly ýygnanyşyk.Medlab 2023-ni uly üstünlik gazanandygy üçin ähli dostlarymyza, hyzmatdaşlarymyza we kärdeşlerimize sag bolsun aýdýaryn.

Biz hödürleýärisOEM & ODMýürek, çişme, hasyllylyk, tiroid we çiş bellikleri ýaly çözgütler we giňişleýin synaglar.Şeýle hem üpjün edýärisbir nokatly önümler we hyzmatlargurallary özleşdirmekden, reagent gabat gelmekden, CDMO-dan önümi hasaba almaklyga çenli.

Tel:+86 4006382018

E-poçta:

sales@illumaxbiotek.com.cn

sales@illumaxbio.com

 


Iş wagty: 10-2023-nji fewral