• sahypa_banner

Önümler

Hytaýda himiluminesensiýa immunoassaý analizatory (POCT CLIA)

Lumiflx 16, Chemiluminescence ýörelgelerine esaslanýan doly awtomatiki immunoassaý ulgamy.

Iki sany garaşsyz bölüm hersi 8 synagy kabul edýär we bir wagtyň özünde 16-a çenli nusga alyp bilýär.Üznüksiz elýeterliligi bolan 30 nusga pozisiýasy we esasy turbalary goldaýar.

Mysal görnüşleri: Bütin gan, serum, plazma

Giň menýu: bir synaga taýyn formatda 50-den gowrak parametr, ilkinji netije üçin 15min.

Oturyldy: 16 bir wagtda kanal we sagatda 64-e çenli synag.

Çeýeligi: Islendik birini ýerine ýetiriň - her gezek 1-den 16-a çenli synag.

Talap boýunça synag: 1 näsag, 1 synag, 1 netije, ulanmaga taýyn reagentler.Iki bölüm özbaşdak işleýär.

Ykdysady: suwuklyk ýok, sarp edilmeýär, göteriji ýok, iň az hyzmat.

POCTC.liaamaly: tiz kömek ulaglary, klinikalar, kardiologiýa, CPC, gyssagly kömek, ICU, meýdan goşunlary

Şeýle hem hödürleýärisOEM & ODM çözgütler we ýürek, çişme, hasyllylyk, tiroid we çiş öndürijiler ýaly giňişleýin synag menýusy.Üpjün edip bilerisbir nokatly hyzmatlargurallary özleşdirmekden, reagent gabat gelmekden, CDMO-dan önümi hasaba almaklyga çenli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

POCT awtomatiki himiluminesensiýa immunoassaý ulgamynyň önüm aýratynlyklary - lumiflx 16

Doly awtomat

Doly awtomatiki giriş
30 nusgalyk pozisiýa
Esasy turbalary goldaň
Tötänleýin giriş
Bütin gany goldaň

Çalt 64T ​​/ H.

Diňe 3 ädim

2 * 8 kanal bir wagtyň özünde 15 minutda synag

64T / sag çenli

Takyk CV≤5%

Monjuk aýralyk innowasiýa ulgamy
Özbaşdak döredilen ýeke foton sanamak moduly
Örän takyklyk we duýgurlyk
Adaty CLIA ulgamy bilen deňeşdirilende

Akylly

 

Gurlan akylly wizual tanamak ulgamy

Uzakdan täzeleniş we tehniki hyzmat bar

Giňişleýin

 

50+ synag

Çylşyrymly iş akymy bilen iş salyşmak aňsat

 

Ykdysady

Turbalar ýok
Sarp edilýän zatlar ýok
Bejeriş ýok
Çüýşäniň açylyş möhleti ýok
Wagt tygşytlaýjy, aňsat, tygşytly

POCT awtomatiki himiluminesensiýa immunoassaý ulgamynyň synag menýusy - lumiflx 16

synag menýusy

POCT awtomatiki himiluminesensiýa immunoassaý ulgamynyň aýratynlyklary - lumiflx 16

Aýratynlyklary

Gurallaryň görnüşi

Iş stoly Immunoassay analizatory

Kanal

2 * 8 kanal. Bir wagtyň özünde synag bar.

Geçiriş

64T / sag çenli.

Mysal

Bütin gan, plazma, serum.

Temperatura

37 ℃.

Monitor

14 dýuým duýgur ekran.

El.requirements

AC100-240V

Reagentler skaneri

Gurlan

Skaner nusgasy

Gurlan

Malylylyk printer

Gurlan

Ulgam

Windows

Interfeýs

USB * 2 、 RJ45

Ölçegi (W * D * H)

596 * 615 * 480mm

Agram

50kg

Kalibrleme

Her 4 hepdede 2 ballyk kalibrleme

Clia bilen baglanyşykly önümler

Bizde henizem gaty kiçi awtomatiki ýekeje synag Clia ulgamy bar - lumilit 8. Diňe kola çüýşäniň beýikligi, göçme we ulanyjy üçin amatly, isleg boýunça synag netijelerini berýär.Giňişleýin synag menýusyndan başga, lumilit 8-de tiz kömek, klinika, kardiologiýa, CPC, adatdan daşary ýagdaý, ICU, meýdan goşunlary ýaly köp sanly senari bar.

Has giňişleýin maglumat üçin bize sorag iberip bilersiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler