• sahypa_banner

Habarlar

微 信 图片 _20221110143137

微 信 图片 _20221110151858

2-denth4-e çenlith2022-nji ýylyň Sanjar aýynyň 14-ithGündogar we Günbatar kiçi haýwan weterinariýa maslahaty, Sýamen halkara konwensiýa we sergi merkezinde üstünlikli geçirilýär!

微 信 图片 _20221110151902

“Illumax”, bir dozaly reagent zolaklar we sarp edilýän Lumilite V8 bilen bilelikde, A3 zalynyň D7 stendinde ilkinji gezek myhmanlary görmäge we maslahatlaşmaga çekdi.Bu sergi haýwanat meýdanyndaky ilkinji synanyşygymyzdyr.Tanaýandygyňyz sebäpli, önümlerimizi optimizirlemäge we müşderilere bir gezeklik 5A hyzmatyny bermäge synanyşarys (Islän wagtyňyz. Islendik ýer. Islendik adam. Amatly. Takyklyk)

Önümiň tanyşdyrylyşy

 111

Awtomatlaşdyrylan CLIA nokat ulgamy haýwanlaryň diagnozyny Chemiluminescence döwrüne alyp barar.Kolloid altyn we immunofloresensiýa bilen deňeşdirilende, himiluminesensiýa usulynyň ýüze çykarylyşy has takykdyr.Enjamlarymyz yzygiderli we ýokary derejeli synaglar bilen iş salyşyp biler we haýwan hassahanasy tarapyndan laboratoriýa ibermezden bütin gan, serum we plazma synaglaryny goldap biler.

Synag menýusy

微 信 截图 _20221123155402

2018-nji ýylyň awgust aýynda esaslandyrylan “Illumaxbio”, esasy innowasiýa we kliniki üçin tygşytly kliniki immunoassaý we molekulýar anyklaýyş ulgamlary arkaly ähli zynjyr gözegçiligini gazanmagy maksat edinýär.Illumabio ýakyn 10 ýylda global in vitro diagnoz segmentinde täzelikçi bolmaga çalyşýar.

Illumax hakda

“Illumaxbio” haýwan lukmançylyk topary köp ýyl bäri IVD senagatynda işleýär, güýçli gözleg we ösüş ukyby we senagatlaşma ukyby bilen, ederismüşderilere 5A (Islendik wagt, islendik ýer, islendik adam, amatly, takyklyk) önümleri bilen üpjün ediň.Lumilit V8dürli ýokary derejeli synaglary goldaýar.Oňa nusgalary ibermegiň zerurlygy ýoklaboratoriýasywe netijeler 15 minutdan elýeterli bolar.Çengdu halkara lukmançylyk şäherinde 4000 inedördül metre golaý senagatlaşma bazamyz bar.Gymmat innowasiýalary höweslendirmek we müşderilere ýokary bäsdeşlik önümleri we hyzmatlary bilen üpjün etmek üçin kliniki zerurlyklara üns bereris.Şol bir wagtyň özünde, açyk hyzmatdaşlyga ygrarlydyrys we gurallary özleşdirmekden, reagent gabat gelmekden, CDMO-dan önüm bellige alnyşyna çenli bir bitewi önümleri we hyzmatlary berip bileris.

Biz hödürleýärisOEM & ODMýürek, çişme, hasyllylyk, tiroid we çiş bellikleri ýaly çözgütler we giňişleýin synaglar. We Şeýle hem üpjün etmekbir nokatly önümler we hyzmatlargurallary özleşdirmekden, reagent gabat gelmekden, CDMO-dan önümi hasaba almaklyga çenli.

Tel:+86 4006382018

E-poçta:

sales@illumaxbiotek.com.cn

sales@illumaxbio.com


Iş wagty: Noýabr-04-2022